deltalagoonYou Tube
Objectius del projecte
L'objectiu principal és:
punto
Millorar l'estat ecològic de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada, mitjançant la restauració de l'hàbitat i l'aplicació de mesures de gestió, com per exemple, la millora de la connectivitat hidrològica, l'eliminació d'infraestructures que interfereixen amb aquesta connectivitat, la creació de nous hàbitats de llacuna en arrossars existents i en instal·lacions d'aqüicultura abandonades.

Els objectius específics més significatius del projecte són:
  • Millorar l'estat ecològic i la connectivitat hidrològica de la llacuna de l'Alfacada amb l'aplicació de mesures de restauració dissenyades per mitigar els efectes de la regressió de la costa i el canvi climàtic, així com millorar l'estat dels hàbitats i espècies prioritàries.
  • Augmentar l'hàbitat de la llacuna costanera de l'Alfacada, restaurant àrees de la llacuna original que han estat convertides al conreu de l'arròs.
  • Millorar l'estat ecològic i la connectivitat hidrològica de les antigues salines de Sant Antoni (zona de la llacuna de la Tancada), mitjançant la restauració d'àrees afectades per instal·lacions d'aqüicultura abandonades.
  • Desenvolupar mesures de seguiment i difusió dels valors ecològics de les àrees restaurades, de manera a augmentar la conscienciació i el coneixement públic entre els usuaris i els gestors dels espais, així com, de la societat en general.
 

dimarts, 18 de juny de 2019
Gobierno 03loDelta 06loforestal 04loIrta 04loIrta 05loobrasocial