deltalagoonYou Tube
Resultats esperats del projecte
pdf

 • Millora en l’estat de conservació de 350 Ha de llacunes costaneres.
 • 62 Ha de nous hàbitats per a la vida salvatge.
 • 16 Ha de llacunes costaneres recuperades.
 • Treballs d’adaptació al canvi climàtic.
 • Reintroducció de més de 160 individus de tortuga d’estany.
 • 2 nous observatoris.
 • 400 metres de nous itineraris.
 • 11 panells informatius.
 • Nou programa educatiu per a més de 1.000 alumnes.
 • 8 programes de seguiment.
 • Augment esperat de les poblacions de:
  • El bitó, Botauris stellaris (1-2 parelles)
  • El martinet menut, Ixobrychus minutus (15-20 parelles)
  • La gavina capblanca, Larus genei (200-300 parelles)
  • El xatrac menut, Sterna albifrons (40-60 parelles)
  • El xatrac comú, Sterna hirundo (40-60 parelles)
  • El xatrac becllarg, Sterna sandvicensis (500-1000 parelles)
  • El curroc, Gelochelidon nilotica (80-120 parelles)
  • El fumarell carablanc, Chlidonias hybridus (200-300 parelles)
  • El bec d'alena, Recurvirostra avosetta (80-120 parelles)
  • El capó reial, Plegadis falcinellus (400-500 individus)
  • El fartet, Aphanius iberus (17.5-35 x 106 individus)

   

  dimarts, 18 de juny de 2019
  Gobierno 03loDelta 06loforestal 04loIrta 04loIrta 05loobrasocial