deltalagoonYou Tube
Llacuna de l'Alfacada


Situació històrica de l’Alfacada
punto
La llacuna de l’Alfacada es va formar per l’aportació de sediments des del braç de Migjorn (antiga desembocadura de l’Ebre) i el creixement d’un front de platja que va tancar la massa d’aigua litoral. Com a conseqüència de la intensa activitat humana, especialment per la transformació de moltes zones humides en arrossars durant els segles XIX i XX, la superfície original de la llacuna es va reduir en un 80%. Al final dels anys 1990, l’aplicació de les mesures agroambientals de la Unió Europea va permetre la recuperació de 48 ha d’arrossars a zones humides, i avui dia la llacuna ocupa 195 ha.

Valor ecològic de l’Alfacada
punto
Representa una important unitat paisatgística i ecològica al delta de Ebre, perquè acull una gran biodiversitat en una superfície relativament reduïda i és un dels llocs més importants per a la nidificació dels ocells, gràcies a l’existència de diferents tipus d’hàbitats en funció de la salinitat i del grau d’inundació: aiguamolls dolços, salabrosos, salins i hipersalins. És un hàbitat especialment favorable per al bitó (Botaurus stellaris), ardeid que utilitza regularment aquesta llacuna tant durant els passos migratoris com a la hivernada.

Ocells rellevants de l’Alfacada
  • La polla blava (Porphyrio porphyrio)
  • El martinet menut (Ixobrychus minutus)
  • El cabusset (Tachybaptus ruficollis)
  • L’ànec collverd (Anas platyrhynchos)
  • El xibec (Netta rufina)
  • El cames llargues (Himantopus himantopus)
  • El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
  • Diferents espècies de boscarles (Acrocephalus sp.)
  • El picampall (Emberiza schoeniclus subsp. witherbyi), subespècie amenaçada
  • El bitó (Botaurus stellaris)

Perspectives de recuperació
punto
L’any 2004, l’Obra Social de CatalunyaCaixa va comprar 176 ha de la propietat on es troba l’Alfacada, amb l’objectiu de preservar els seus valors naturals i de recuperar tota l’extensió dels hàbitats originaris. Amb l’aplicació del projecte LIFE + ∆-LAGOON es recuperaran 50 ha més de llacuna costanera abans del 2014, la qual cosa representa, fins ara, el més gran increment d’aquests tipus d’hàbitats al Delta de l’Ebre.

Dades tècniques

  L’Alfacada
 Municipi Sant Jaume d’Enveja
 Comarca El Montsià
 Província Tarragona
 UTM_Y 4.505.763,20
 UTM_X 317.443,31
 Altitud (m) 1
 Superfície (ha) 194,95
 Superfície respecte al parc natural (%) 2,7
 Superfície respecte a la xarxa Natura 2000 (%)
2,2
 

dimarts, 18 de juny de 2019
Gobierno 03loDelta 06loforestal 04loIrta 04loIrta 05loobrasocial