deltalagoonYou Tube
L'Alfacada
boalfacadac1  botancadac  botancadac  boseguimentc

 Acció Data Fotos
C1 Millora de la xarxa hidrològica

1 - Construcció del nou canal  05.04.2011 Fotos

2

- Inici de les obres de millora de la xarxa hidrològica  10.11.2011
3 - Treballs de desbrossament de la vegetació dels canals  18.11.2011 Fotos
4 - Treballs de neteja dels canals de la xarxa hidrològica 23.11.2011 Fotos
5 - Creació de zona d'hàbitat especial per al Bitó (Botaurus stellaris) 25.11.2011 Fotos
6 - Reforç de camins amb material resultant de la neteja de canals

28.12.2011

Fotos
7 - Establiment de connexions entre diferents zones

28.12.2011

Fotos
8 - Connexió del nou canal LIFE amb la xarxa hidrològica de l'Alfacada

11.01.2012

Fotos
9 - Connexió canal del Bravo - Braç de Migjorn

02.02.2012

Fotos
10 - Concessió definitva de la nova connexió per la CHE


Annex 1 PDF
Annex 2 PDF
Annex 3 PDF
Acció finalitzada Març 2012

 


 

 

dimecres, 19 de juny de 2019
Gobierno 03loDelta 06loforestal 04loIrta 04loIrta 05loobrasocial