deltalagoonYou Tube
L'Alfacada
boalfacadac1  botancadac  botancadac  boseguimentc

 Acció Data Fotos
 C3  Creació de zones de nidificació per a larolimícoles
 1 Construcció de les illes de nidificació 18.11.2010 Fotos
2 Acondicionament de la zona
30.03.2011
3 Plantació de bufalagues (Thymelaea hirsuta) 19.04.2011 Fotos
Annex 1 PDF
Acció finalitzada

Durant l’eliminació de l’excés de vegetació nova a la zona de nidificació s’han detectat nous brots de bufalaga, que no s’han eliminat.

 
24.07.2012

 

 

dimarts, 16 de juliol de 2019
Gobierno 03loDelta 06loforestal 04loIrta 04loIrta 05loobrasocial