deltalagoonYou Tube
L'Alfacada
boalfacadac1  botancadac  botancadac  boseguimentc

 Acció Data Fotos
 C6 
Reintroducció de la tortuga d’estany

 1 Construcció del tancat d'aclimatació 13.04.2011 Fotos
2 Alliberament tortugues al tancat 26.05.2011 Fotos
3 Seguiment de l'estat físic de les tortugues del tancat 20.09.2011 Fotos
4 Alliberament en el medi natural de 16 exemplars marcats amb radiotransmissors.  04.04.2012 Fotos
5 Col·locació de 25 exemplars de tortuga al tancat. 04.04.2012 Fotos
6 Col·locació de 25 exemplars de tortuga al tancat. 14.06.2012 Fotos
7 Alliberament en el medi natural de 38 tortugues, 26 d'elles marcades amb transmissors per a radioseguiment. 10.10.2012 Fotos
8 S'alliberen 4 tortugues més que havien passat l'hivern al tancat d'aclimatació 19.03.2013
9 Entrada de 20 tortugues al tancat d'aclimatació març/abril 2014
10 Darrer alliberament de tortugues 03.10.2014
Annex 1 PDF
Annex 2 PDF
Acció finalitzada

 

 

dimecres, 19 de juny de 2019
Gobierno 03loDelta 06loforestal 04loIrta 04loIrta 05loobrasocial